Maak een afspraak

Anthony van Zaltbommel

Heb je vragen over onze producten, wil je een demoshop opzetten of zoek je een geschikte partner? Dan zit je hier precies goed!

Laat je gegevens achter via het formulier of neem direct contact op met ons.

Neem contact op
Boek je persoonlijke afspraak

Boek je persoonlijke afspraak

Maak een afspraak met een van onze Shopware experts. Dit doe je heel eenvoudig, door op onderstaande knop te klikken. Kies een datum en tijd en laat je persoonlijke gegevens achter. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Privacy policy

1. Gegevensbescherming

Privacy-informatie voor de website, externe pagina's en andere verwerkingsprocessen van shopware AG

  1. Algemeen
  2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, shopware AG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze bescherming zeer serieus. De wettelijke voorschriften vereisen uitgebreide transparantie over de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als u voldoende bent geïnformeerd over het doel, de aard en de omvang van de verwerking, is de verwerking begrijpelijk voor u als betrokkene.

Onze informatie over gegevensbescherming legt u daarom in detail uit welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze website (www.shopware.com), alle andere websites die ernaar verwijzen en in de andere hier evt. toegelichte gevallen.

De verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG), en andere vereisten voor gegevensbescherming is

shopware AG
Ebbinghoff 10
48624 Schöppingen
+49 (0) 2555 92885-0
info@shopware.com

Hierna 'Verantwoordelijke' of 'wij' genoemd.

U kunt de toezichthouder voor gegevensbescherming bereiken op:

Sascha Kremer, Fachanwalt für IT-Recht
c/o KREMER RECHTSANWÄLTE
Brückenstraße 21
50667 Keulen (binnenstad)

Houd er rekening mee dat u via links op onze website naar andere websites kunt worden geleid die niet door ons maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden duidelijk door ons aangegeven of zijn herkenbaar aan een wijziging in de adresregel van uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de gegevensbeschermingsregels en de veilige omgang met uw persoonsgegevens op deze websites die door derden worden beheerd.

 

2. Definities

Uit de AVG

Deze verklaring gegevensbescherming maakt gebruik van de termen van de wettekst van de AVG. U kunt de definities (art. 4 AVG) bekijken op bijv. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Aanvullende definities:

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw eindapparaat worden opgeslagen of daar worden uitgelezen. Ze bevatten combinaties van letters en cijfers om bijvoorbeeld de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer hij opnieuw verbinding maakt met de website die de cookie heeft geplaatst, om hem in staat te stellen ingelogd te blijven op een klantaccount of om een statistische analyse te maken van specifiek gebruiksgedrag.

De WebStorage-techniek maakt het mogelijk variabelen en waarden lokaal op te slaan in de cache van de browser van de gebruiker. De techniek omvat zowel de zogenaamde ‘sessionStorage’, die opgeslagen blijft totdat het browsertabblad wordt gesloten, als de ‘localStorage’, die in de browsercache wordt opgeslagen totdat de cache door de gebruiker wordt gewist. De localStorage-techniek maakt het onder meer mogelijk om de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer deze onze website oproept.

Gegevenscategorieën

Wanneer wij de categorieën van verwerkte gegevens vermelden, bedoelen wij met name de volgende gegevens: stamgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messengerdiensten), inhoudsgegevens (bijv. tekst, foto’s, video’s, inhoud van documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijden, klantencategorie), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betalingsdienstaanbieders), gebruiksgegevens (bijv. geschiedenis op onze website, gebruik van bepaalde inhoud, toegangstijden, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen, URL-referrer), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten); diagnostische gegevens (bijv. crashlogs, prestatiegegevens van de website/app, andere technische gegevens voor de analyse van storingen en fouten).

 

3. Informatie over de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover de wet dat toestaat. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. Persoonsgegevens worden beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, versleuteling).

Tenzij wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens op te slaan of bekend te maken aan derden (met name wetshandhavingsinstanties), hangt het besluit over welke persoonsgegevens wij voor hoe lang verwerken en de mate waarin wij deze bekendmaken, af van welke functies van de website u in het afzonderlijke geval gebruikt.

 

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is of een voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is dat de persoonsgegevens nog langer worden bewaard. Waar wij informatie moeten verstrekken over de bewaartermijn van cookies en soortgelijke technologieën, vindt u de details hiervan in onze Consent Tool.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) worden bewaard gedurende zes maanden na de afronding van de sollicitatieprocedure.

 

5. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering, vinden niet plaats.

 

6. Rechten van de betrokken personen

Als betrokkene hebt u het recht op informatie volgens artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie volgens artikel 16 van de AVG, het recht op wissen volgens artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de AVG en het recht op gegevensportabiliteit volgens artikel 20 van de AVG. De beperkingen in §§ 34, 35 van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 van de AVG in combinatie met § 19 BDSG).

De voor ons of voor ons hoofdkantoor verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Het staat u echter vrij om een klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Anschriften en Links)

 

7. Meldingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij zullen alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, in kennis stellen van elke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de AVG, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Op uw verzoek zullen wij u meedelen wie de ontvangers zijn.

 

8. De verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij hieronder anders wordt uitgelegd in de informatie over de rechtsgrondslag, bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In de gevallen van art. 6, lid 1, onder b) van de AVG zijn de persoonsgegevens echter noodzakelijk voor de uitvoering of sluiting van een overeenkomst. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, dan is de uitvoering of sluiting van de overeenkomst niet mogelijk. Als u de gegevens in de gevallen van art. 6, lid 1, onder a), f) van de AVG niet verstrekt, is het niet mogelijk om de betreffende delen van onze website te gebruiken.

Met betrekking tot onze evenementen bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, maar deelname aan de evenementen is niet mogelijk zonder deze gegevens.

 

9. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan bovenstaande contactgegevens.

 

10. Herroeping van de toestemming

U hebt conform art. 7 lid 3 onder 1) van de AVG het recht uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst, informeel per post of e-mail te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt hierdoor niet aangetast. Als u uw toestemming intrekt, wissen wij de persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van de toestemming als er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking ervan.

De intrekking kan informeel plaatsvinden en moet worden gericht aan bovenstaande contactgegevens.

U kunt uw toestemming(en) ook intrekken door de betreffende gegevensverwerkingsdiensten direct te deactiveren in onze Consent Tool. Houd er rekening mee dat u dit moet doen op elk eindapparaat waarop u onze website hebt bezocht en toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking.

 

1. Gegevensverwerking met betrekking tot het gebruik van onze website

Het gebruik van de website en de functies ervan vereist regelmatig de verwerking van persoonsgegevens.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager om inhoud van derden te integreren. Dit is een technische oplossing die zelf geen cookies of vergelijkbare technologieën opslaat of leest waarvoor toestemming nodig is, maar die alleen de voorwaarden regelt waaronder de andere programma's die op onze website worden gebruikt en hieronder worden beschreven, worden geactiveerd.

Beschikbaarstelling van de website

Doel van de verwerking: Functionaliteit en optimalisatie van de website, evenals het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen voor zuiver informatief gebruik (zonder gebruik van extra functies zoals contactformulieren of plug-ins voor sociale media) van onze website; integratie en weergave van functies en inhoud (bijv. afbeeldingen) die we niet zelf leveren.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor het functioneren van onze website. Voor dit doel worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover; Link11 GmbH, Lindleystraße 12, 60314 Frankfurt am Main.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Abonnement op onze nieuwsbrief

Doel van de verwerking: Abonnement van onze nieuwsbrief over ons nieuws en onze aanbiedingen; bewijs van uw toestemming; de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen waarborgen; onze nieuwsbrief personaliseren op basis van uw gebruiksgedrag.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland; rami.io GmbH, Markgräfler Straße 16, 69126 Heidelberg.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Aanmelding voor en uitvoering van webinars

Doel van de verwerking: Het registreren voor webinars via onze website; het leveren van bewijs van uw registratie; het uitvoeren van de webinars; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland; afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc.; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 – 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS, Canada en andere derde landen (gebaseerd op de adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 van de AVG en de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Aanmelding voor en uitvoering van de Shopware App Contest

Doel van de verwerking: Het inschrijven voor de Shopware App Contest via onze website; het leveren van een bewijs van uw inschrijving; het uitvoeren van het evenement; het informeren van winnaars; het aankondigen van de Shopware App Contest winnaar op onze website; het verder ontwikkelen van de Shopware App Contest; het overbrengen van de gegevens naar ons CRM systeem; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Solliciteren (sollicitatieformulier en sollicitatie per e-mail)

Doel van de verwerking: Het verwerken van uw sollicitatie en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure; rekening houden met uw sollicitatie in toekomstige sollicitatieprocedures bij ons of bij aangesloten bedrijven, op voorwaarde dat hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Rechtsgrondslag: Art. 88 lid 1 van de AVG in combinatie met § 26 lid 1 zin 1 Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG).

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, indien van toepassing verbindingsgegevens, indien van toepassing gebruiksgegevens en, indien van toepassing, speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 van de AVG (afhankelijk van de specifieke advertentie; alleen de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie die u aan ons verstrekt en die wij in het kader van sollicitaties mogen verwerken, worden opgeslagen).

Ontvangers van de gegevens: Bamboo HR LLC, 335 South 560 West Lindon, UT 84042-1911, VS. Alleen als u uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, worden uw gegevens doorgegeven aan aangesloten bedrijven voor huidige en mogelijk ook toekomstige sollicitatieprocedures aldaar.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Blog met commentaarfunctie

Doel van de verwerking: Implementatie van de commentaarfunctie; controle van de oorsprong van het commentaar; beveiliging van onze systemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Geen.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

After Sales-mails

Doel van de verwerking: Verzending van gratis, eventueel gepersonaliseerde After Sales-mails met nieuws, aanbiedingen, informatie en promoties over Shopware-partners (https://store.shopware.com/hersteller-uebersicht/).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Alleen als u hier ook toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld aan een Shopware-partner voor reclamedoeleinden.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Aanmelding voor onze User Group-bijeenkomst

Doel van de verwerking: Voorbereiding en uitvoering van de Shopware User Group-bijeenkomst die u regelmatig wilt bijwonen; beveiliging van de informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Alleen voor zover noodzakelijk voor het houden van de Shopware User Group-bijeenkomst (bijv. samenwerkingspartner die de ruimtes beschikbaar stelt).

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Training boeken

Doel van de verwerking: Het maken, geven en vermarkten van de trainingen, evenals het uploaden van video's, het maken van tests en het organiseren van alle inhoud.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, land van herkomst, geboekte training, bedrijfsnaam, software-identificatie-ID (SW-ID).

Ontvangers van de gegevens: Thinkific HQ, 400 – 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde overdracht naar een derde land: Canada (gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, art. 45 van de AVG); in afzonderlijke gevallen de VS en andere derde landen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Klantenaccount

Doel van de verwerking: Gebruik van een klantenaccount (als voorwaarde voor bestellingen in onze onlineshop); garantie van gegevens- en informatiebeveiliging; toewijzing van toekomstige gebruiksprocessen (bestellingen, contactaanvragen, blogberichten); overdracht van gegevens naar ons CRM-systeem; garantie van de veiligheid van onze systemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Contactopname en gebruik van de chatfunctie

Doel van de verwerking: Het verwerken van uw contactverzoek; het gebruik van onze contactformulieren en onze chatfunctie.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) van de AVG; art. 6 lid 1 sub b) van de AVG (als het verzoek leidt tot het later afsluiten van een contract of betrekking heeft op een bestaand contract).

Gegevenscategorieën: Afhankelijk van het soort verzoek. Doorgaans worden contactgegevens en stamgegevens verwerkt.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Contactopname met de partner

Doel van de verwerking: Doorgeven van het contactverzoek aan onze partner (fabrikant).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: indien van toepassing stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: De partner waarmee u contact wilt opnemen.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Onlineshop

Doel van de verwerking: Exploitatie van de onlineshop; het verwerken van uw bestellingen en aanvragen; het waarborgen van de veiligheid van onze onlineshop.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, contractgegevens, inhoudsgegevens, verbindingsgegevens en betalingsgegevens. Als u al een klantenaccount bij ons hebt, dan kunt u gewoon inloggen op uw klantenaccount. We maken dan bovendien gebruik van de persoonsgegevens van uw klantenaccount.

Ontvangers van de gegevens: Betalingsdienstaanbieder; IT-dienstverlener.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

shopware Store Wish list

Doel van de verwerking: Opslaan van artikelen op uw verlanglijstje op voor een later bezoek aan de store, mits u de bijbehorende functie ('Auf den Merkzettel') [Toevoegen aan verlanglijstje] gebruikt.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Geen.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Facebook Custom Audiences

Doel van de verwerking: Weergave van gepersonaliseerde advertenties in het advertentienetwerk van Facebook (Facebook Ads) op basis van uw gepseudonimiseerd vastgelegd surfgedrag.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (als Medeverantwoordelijke volgens art. 26 van de AVG met betrekking tot de verwerking van gebeurtenisgegevens voor de targeting van advertenties, voor de verbetering van de advertentielevering en de personalisatie van functies en inhoud, evenals de levering van commerciële en transactiegegevens, indien van toepassing - de essentie van de gesloten overeenkomst (inclusief informatie over de uitvoering van uw rechten als betrokkene) kan op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum worden opgevraagd; meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook, de rechtsgrondslag waarop Facebook de verwerking baseert en de uitoefening van rechten als betrokkene ten opzichte van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy).

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, artikel 46 lid 2 sub c) van de AVG evt. op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens [Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG]).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Google Ads Conversion Tracking

Doel van de verwerking: Het succes meten van onze Google Ads reclamecampagnes.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Google Analytics

Doel van de verwerking: Statistische evaluatie; optimalisatie en op behoeften gebaseerd ontwerp van onze website op basis van uw klik- en gebruiksgedrag.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Google Marketing Platform (voorheen: Google DoubleClick)

Doel van de verwerking: Marketing en optimalisatie; relevante advertenties plaatsen; campagneprestatierapporten verbeteren; voorkomen dat dezelfde advertenties meerdere keren worden weergegeven.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Google reCAPTCHA

Doel van de verwerking: Voorkomen van misbruik van onze website door te controleren of de toegang wordt gemaakt door mensen en niet door bots of soortgelijke programma's; waarborgen van de veiligheid van onze website en onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja.

 

Google Maps

Doel van de verwerking: Het integreren van interactieve kaarten en kaartenfunctie van Google Maps.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, locatiegegevens (afhankelijk van het soort gebruik).

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Google Optimize

Doel van de verwerking: Het analyseren van het gebruik van onze website; optimalisatie en op behoeften gebaseerd ontwerp van de website; uitvoering van A/B-tests.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

HubSpot (Marketing Hub)

Doel van de verwerking: Het evalueren van het klik- en gebruiksgedrag voor het optimalisatie- en vraaggericht ontwerp van de website en reclamedoeleinden.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

LinkedIn Ads

Doel van de verwerking: Tonen van gepersonaliseerde advertenties (zogenaamde 'LinkedIn Ads') op LinkedIn of in het LinkedIn netwerk; het meten van het succes van onze LinkedIn reclamecampagnes (zgn. 'Conversion-Tracking').

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn').

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, artikel 46 lid 2 sub c) van de AVG evt. op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens [Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG]).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Microsoft Advertising (voorheen: Bing Advertising) en Bing Pixel

Doel van de verwerking: Analyse van het gebruik van onze website, tonen van gepersonaliseerde advertenties in het Microsoft Advertising-netwerk op basis van uw gepseudonimiseerd geregistreerde surfgedrag en om het succes en de optimalisatie van onze Microsoft Advertising-campagnes te meten.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 ('Microsoft'). Bij het gebruik van Universal Tracking Event (UET) verwerkt Microsoft persoonsgegevens.. Meer informatie over de verwerking door Microsoft vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, artikel 46 lid 2 sub c) van de AVG.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Twitter Advertising en Twitter Pixel

Doel van de verwerking: Analyse van het gebruik van onze website, tonen van gepersonaliseerde advertenties in het Twitter Advertising-netwerk op basis van uw gepseudonimiseerd geregistreerde surfgedrag en om het succes en de optimalisatie van onze Twitter Advertising-campagnes te meten.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ('Twitter').

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Outbrain

Doel van de verwerking: Tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen (advertenties) op basis van surfgedrag dat gepseudonimiseerd wordt vastgelegd met behulp van cookies en/of pixels (conversietracking).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens en verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 1001, United States of America (als Medeverantwoordelijke volgens art. 26 van de AVG) - de essentiële inhoud van de gesloten overeenkomst (inclusief de uitvoering van uw rechten als betrokkene kunt u inzien op https://www.outbrain.com/legal/privacy en https://www.outbrain.com/legal/#cookies.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, artikel 46 lid 2 sub c) van de AVG evt. op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 van de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens [Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG]).

Opslag van informatie of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker: Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Sentry

Doel van de verwerking: Het analyseren van het gebruik van onze apps en de gebruikte eindapparaten om (systeem)crashes en andere technische problemen in verband met onze apps te verhelpen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, inhoudsgegevens (afhankelijk van het specifieke geval).

Ontvangers van de gegevens: Functional Software Inc. Sentry 132 Hawthorne Street San Francisco, California 94107, USA.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS en evt. andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, artikel 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Usercentrics

Doel van de verwerking: Wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie opgeslagen of gelezen op uw eindapparaat als dit absoluut noodzakelijk is voor de werking van onze website. Hiertoe behoort informatie die Usercentrics verwerkt om ervoor te zorgen dat alleen die cookies worden geplaatst of gelezen die technisch absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van onze website of waarvoor u toestemming hebt gegeven. De keuze van de beheerder hebben we gemaakt op basis van gegevensbeschermingsvriendelijke en technische criteria.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub c), f) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Integratie van externe inhoud

Doel van de verwerking: Het integreren van externe inhoud (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) om de website te personaliseren.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van de inhoud: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'); Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland; Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ('Twitter').

Beoogde overdracht naar derde landen: afhankelijk van de inhoud in individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG en gebaseerd op adequaatheidsbesluiten (art. 45 van de AVG)).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Ja (gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in onze Consent Tool).

 

Betalingsdienstaanbieder Unzer

Doel van de verwerking: Het verwerken van betalingen via de betaalservice; betalen mogelijk maken via verschillende aanbieders (bijv. PayPal).

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

Gegevenscategorieën: Contactgegevens, stamgegevens, evt. contractgegevens, betalingsgegevens, evt. gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; afhankelijke van het gebruik: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ('PayPal').

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Uitvoering van de enquête op onze website

Doel van de verwerking: Analyse van de enquête op basis van uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens ten behoeve van markt- en opinieonderzoek; ervoor zorgen dat er niet meerdere keren aan de enquêtes wordt deelgenomen wat de resultaten zou kunnen vertekenen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Verbindingsgegevens.

Ontvanger van de gegevens: eresult GmbH, Friedrichstraße 3-4, 37073 Göttingen; Questback AS, Bogstadveien 54, 0366 Oslo, Norway.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

III. Opmerkingen over externe pagina’s van shopware AG

Facebook

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'Facebook' een pagina geplaatst over ons bedrijf ('Facebook-pagina') op het adres https://www.facebook.com/shopware. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Facebook persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook') ((als Medeverantwoordelijke volgens, volgens art. 26 van de AVG – de hoofdpunten van de overeenkomst kunnen worden opgeroepen op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG en gebaseerd op adequaatheidsbesluiten (art. 45 van de AVG)).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

Rechten van betrokkenen: Facebook is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Facebook informeert u over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt uw rechten ook tegen ons doen gelden, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar Facebook.

 

Instagram

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf ('Instagram-pagina') opgezet op het 'Instagram'-platform van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook') op het adres https://www.instagram.com/shopware/. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Facebook persoonsgegevens van u.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook') ((als Medeverantwoordelijke volgens, volgens art. 26 van de AVG – de hoofdpunten van de overeenkomst kunnen worden opgeroepen op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG en gebaseerd op adequaatheidsbesluiten (art. 45 van de AVG)).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

Rechten van betrokkenen: Facebook is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Facebook informeert u over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt uw rechten ook tegen ons doen gelden, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar Facebook.

 

kununu (profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'kununu' een pagina geplaatst over ons bedrijf op het adres https://www.kununu.com/de/shopware. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt kununu persoonsgegevens van u.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg ('kununu').

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG en gebaseerd op adequaatheidsbesluiten (art. 45 van de AVG)).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

LinkedIn (profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'LinkedIn' een pagina geplaatst over ons bedrijf op het adres https://www.linkedin.com/company/shopware-ag. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (als Medeverantwoordelijke volgens art. 26 van de AVG – de hoofdpunten van de overeenkomst kunnen worden opgeroepen op https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

Rechten van betrokkenen: LinkedIn is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. LinkedIn informeert u over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt uw rechten ook tegen ons doen gelden, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar LinkedIn.

 

Pinterest (profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'Pinterest' een pagina geplaatst op het adres https://www.pinterest.de/shopware_ag/. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Pinterest persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd FloorFenian Street, Dublin 2, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Twitter

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'Twitter' een profiel geplaatst op het adres https://twitter.com/shopware. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Twitter persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ('Twitter').

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

XING (profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'XING' van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg ('New Work') een pagina geplaatst over ons bedrijf op het adres https://www.xing.com/pages/shopwareag. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt New Work persoonsgegevens van u.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg ("XING").

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG en gebaseerd op adequaatheidsbesluiten (art. 45 van de AVG)).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

YouTube Channel

Doel van de verwerking: We hebben op het platform 'YouTube' van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland ('Google') een videokanaal geplaatst op het adres https://www.youtube.com/user/shopwareag. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Google persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Trustpilot

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'Trustpilot' van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken ('Trustpilot') een profiel geplaatst op het adres https://de.trustpilot.com/review/shopware.de. Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Trustpilot persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Beoogde overdracht naar een derde land: Geen.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Gartner peerinsights

Doel van de verwerking: Wij hebben op het platform 'Gartner peerinsights' van Gartner, Inc., 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 USA ('Gartner peerinsights') een profiel geplaatst op het adres https://www.gartner.com/reviews/market/digital-commerce/vendor/shopware/product/shopware Als u deze pagina bezoekt, verwerkt Gartner persoonsgegevens van u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Gartner, Inc., 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 USA.

Beoogde overdracht naar een derde land: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

1. Verdere verwerkingsprocessen

 

Registratie en uitvoering van evenementen

Doel van de verwerking: Inschrijven voor onze evenementen; uitvoeren van onze evenementen; zorgen voor de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub b), f) AVG.

Gegevenscategorieën: Stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Afhankelijk van het evenement.

Beoogde overdracht naar een derde land: Afhankelijk van het evenement.

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Registratie van deelnemers aan evenementen

Doel van de verwerking: Als u deelneemt aan onze evenementen, worden er opnames gemaakt van individuele sequenties van het evenement of van het hele evenement in de vorm van foto's en video's. De opname kan gebruikersnamen, chatinhoud en beeldgegevens van deelnemers bevatten. Deze gegevens worden aangemaakt voor marketingdoeleinden en, indien van toepassing, trainingsdoeleinden en kunnen verder worden gebruikt voor marketingdoeleinden en, indien van toepassing, trainingsdoeleinden. Zonder registratie is deelname aan het evenement niet mogelijk.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc.; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 – 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS, Canada en andere derde landen (gebaseerd op de adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 van de AVG en de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.

 

Registratie van sprekers bij evenementen

Doel van de verwerking: Als u als spreker bijdraagt aan onze evenementen, worden er opnames gemaakt van de bijdragen van de spreker in de vorm van foto's en video's. Deze gegevens worden aangemaakt voor marketingdoeleinden en, indien van toepassing, trainingsdoeleinden en kunnen verder worden gebruikt voor marketingdoeleinden en, indien van toepassing, trainingsdoeleinden. Zonder registratie is deelname aan het evenement door middel van een bijdrage als spreker, niet mogelijk.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gegevenscategorieën: Inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc.; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 – 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde overdracht naar een derde land: De VS, Canada en andere derde landen (gebaseerd op de adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 van de AVG en de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU-Commissie, art. 46 lid 2 sub c) van de AVG).

Bewaren wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens op uw eindapparaat, of lezen wij deze persoonsgegevens uit? Nee.